Porifera

SÜNGERLER

Porifera filumu denizlerde, göllerde ve akarsularda bulunan yaklaşık 2500 tür süngeri içeren büyük bir filumdur. Süngerlerin ij|k örnekleri gü­nümüzden 600 milyon yıl öncesine aittir. Çok gözenekli hayvanların en ilkeli olan süngerlerde iyi gelişmiş bir doku sistemine rastlanmaz. Vücut yapıları birçok tek gözenekli hayvancığın oluşturduğu bir koloniyi andı­rır, fakat gözenekler arasında bir birlik ve işbölümü vardır.

Süngerler 1830 yılına kadar araştırmacılar tarafından bitki olarak kabul ediliyordu. Sonraki yıllarda yapılan dikkatli çalışmalar sonucu süngerler de hayvanlar âlemine dahil edilmiştir.  En tipik özelliklerinden biri iskelet sistemleridir. Ayrıntılı tür teşhislerinde, iskelet sistemlerini oluşturan yapıların tipleri kullanılır. Süngerlerde organ ve gerçek doku bulunmaz. Sindirim tümüyle hücre içinde, solunum ve boşaltım ise diffüzyonla (çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişle) gerçekleşir. Süngerlerin özel bir sinir sistemi, yok­tur. Uyarılara karşı sadece uyarılan kısım tepki verir. Süngerler genellikle tuzlu sularda dağılım gösterir. Tatlı suda yaşayan türlerin sayısı azdır.  Süngerlerin vücutları vazo, kadeh, boru, dal ya da çevrelerindeki kayala­rın, hayvanların veya bitkilerin üstlerini kaplayan kabuklar şeklinde olabilir. Bir süngerin biçimi, içinde bulunduğu çevre koşullarına göre deği­şir. Karalarla çevrili kuytu bir körfezde bulunan bir sünger türü çok iri, gevşek yapılı olabilir ve birçok çıkıntısı bulunabilir. Dalgaların etkisine açık olan kayalık bir kıyıda bulunan bir sünger ise daha sıkı yapılı ve kü­çük olabilir. Farklı ortamların birinden alınıp ötekine yerleştirilen sünger­ler ortama uyacak şekilde biçim değiştirir. İçinde sürekli bir akıntının bu­lunduğu derin sularda yaşayan süngerler, su akımından en iyi şekilde ya­rarlanır. Bu tip sularda bulunan süngerler saplı yapıdadır, suyu içeriye çekmeye yarayan açıklıkları akıntıya bakan yüzlerinde, suyu atıcı delikleriyse akıntı yönünde olacak şekilde dururlar.

Süngerler hem eşeyli hem de eşeysiz üreyebilir. Özel üreme organları yoktur. Eşeyli üreme eşey gözenekleri sayesinde olur. Bu gözeneklerden dişi olanları yılın belirli zamanlarında görülürken erkek olanları belirsiz zamanlarda ve çok seyrek olarak görülür. Eşeysiz üreme tomurcuklanma ya da gözenek yumaklarının oluşmasıyla gerçekleşir. Süngerlerin diğer bir özelliği de yeniden bütün bir sünger haline gelebilmeleridir. Dalgala­rın etkisiyle yerinden kopan bir süngerin kalan parçasından zamanla ye­ni bir sünger oluşabilir.

Dünyanın bütün denizlerinde süngerler bol miktarda bulunur. Sıkıca ya­pışabilecekleri, sert zeminli bölgelerde daha bol bulunurlar. Kumlu ve çamurlu yumuşak diplerde yaşayabilen sünger türlerinin sayısı çok azdır. Gelgit hareketlerinin dikine etkisi altındaki kıyıların en sığ yerlerinde ya­şayabildikleri gibi, 8600 metreye varan derinliklerde de bulunabilirler.

 

 

Chondrosia Reniformis

KAUÇUK SÜNGERİ

Chondrosia Reniformis

Kauçuk süngerleri hangi renktir?

Renkleri kirli beyazdan koyu kahverengiye kadar değişir. Renklerin koyuluğu ortamdaki ışığa bağlıdır. Işığın çok olduğu bölgelerde koyu renkli, az olduğu bölgelerde açık renkli olurlar. Vücutlarının üzerinde koyu renkli desenler vardır.

Kauçuk süngerleri Nerelerde Yaşarlar?

Karanlık bölgeler başlıca yaşam alanlarını oluşturur, (genel­likle karanlık olan kayalıkları ve mağara girişlerini tercih ederler. Kumluk alanlarda az da olsa görmek mümkündür. Kıyıya yakın yerlerde sık görül­melerine rağmen 10 metre derine kadar da inebilirler. Akdeniz ve Ege Denizi’nde bulunurlar.

Kauçuk süngerlerinin özellikleri nelerdir?

Vücutları böbrek şeklindedir. Büyüklükleri yumruk kadar olabilir, daha büyük bireyler ender görülür. Bazı durumlarda bir­kaçı bir araya gelerek belirli bir alanı tamamen kaplayabilir. Kabukları­nın kalınlığı 4 santimetre kadardır. Sert kabukları nedeniyle kauçuk hissi verirler. Bu hayvanlarda süngerlerin genel özelliği olan spongin liflerden (süngerlerin iskeletini meydana getiren telsi madde) oluşan dikenler bu­lunmaz. Bu sünger türünde kollajen lifler gelişmiştir.

Kauçuk süngerleri nasıl beslenirler?

Su içerisindeki mikroskobik organizmalarla, suyu porlarından (deliklerinden) süzerek beslenirler.

 

 

Axinella Cannabina

Sünger

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Axinella Cannabina süngerleri hangi renktir?

 

Renkleri sarı ile turuncu arasında değişir.

Axinella Cannabina süngerleri Nerelerde Yaşarlar?

Balçık ve kumluk yerler bu türün tercih ettiği başlıca yaşam alanlarıdır. Genelde 30 metreden daha derin sularda yaşarlar.

Axinella Cannabina süngerlerinin özellikleri nelerdir?

Uzunlukları 30 santimetreye kadar çıkabilir. Vücut­ları genellikle dallı yapıdadır. Yapılarındaki dallar taraklı ve çıkıntılıdır, bu sayede aynı familyadaki diğer türler A.verrucusa ve A. polypoides’ten ayırt edilirler.

Axinella Cannabina  süngerleri nasıl beslenirler?

Çok küçük organizmalarla beslenirler. Beslenmele­rinde rol alan porlar vücut üzerindeki çıkıntılarda bulunur.

 

 

Axinella verrucosa

Sünger

Axinella verrucosa

Axinella verrucosa süngerleri hangi renktir?

Bu hayvanların renkleri çoğunlukla sarı ile turuncu arasında deği­şir. Çok ender olarak pembe olanlarına da rastlanabilir.

Axinella verrucosa süngerleri Nerelerde Yaşarlar?

Yaşam alanı olarak seri zeminleri tercih etmekle birlikte en­der de olsa çamurlu zeminlerde de görülürler. Bazı bölgelerde mağara içlerinde ve girişlerinde de bulunurlar. “Derinliği en az 10 metre olan su­larda yaşarlar. Akdeniz ve Ege Denizi’nde bulunurlar.

Axinella  verrucosa süngerlerinin özellikleri nelerdir?

En belirgin özellikleri, uzaktan bakıldığında çalı şeklinde uzamış dalları ile bitkiye çok benzeyen yapılarıdır. Dalları ta­raksız ve genelde düzdür. Bu hayvanlar çoğunlukla 20- 50 santimetre bo­yundadır, en çok 100 santimetre olabilirler. Bir başka özellikleri de hüc­relerinin su akıntısı oluşturabilmesidir. Hiçbir su hareketinin olmadığı en sakin sularda bile akıntı oluşturabilirler. Böylece rahatlıkla beslenir ve so­lunum yaparlar. Ama genelde akıntılı suları tercih ederler.

Axinella verrucosa  süngerleri nasıl beslenirler?

Vücutlarının üzerindeki porlardan içeriye aldıkları suyun içindeki planktonlar, çok küçük organizmalar ve organik madde­lerle beslenirler. Bu şekilde, bulundukları ortamdaki suyu süzerek temiz­lenmesini de sağlarlar.

 

 

Axinella sp.

SÜNGER

Axinella sp.

Axinella sp. süngerleri hangi renktir?

Bu hayvanların vücutları sarı ile kızıl arasında derişik renklerde olur. Turuncuya yakın renklerde olanları da vardır.

Axinella sp. süngerleri Nerelerde Yaşarlar?

Kayalık zeminlerde veya tabanı sert olan taşlık yerlerde bu­lunurlar. Genelde 10 metreden daha derin suları tercih ederler. Sığ sular­da rastlamak oldukça zordur. Akdeniz ve Ege Denizi’nde bulunurlar.

Axinella sp. süngerlerinin özellikleri nelerdir?

Boyları 60  santimetreye kadar çıkabilir. Düzgün yüzeyli, uzun ve az sayıda dalları vardır. Bu dalların yanında kısa çıkıntılar bulunur. Boşaltım açıklıkları yıldız şeklindedir. Diğer sünger türlerinden boşaltım açıklıkları sayesinde ayırt edilirler. Axinella cinsinin bazı türle­ri birbirinden zor ayırt edilir.

Axinella sp.  süngerleri nasıl beslenirler?

Bu hayvanlar vücutlarının üzerindeki porlardan içeriye aldıkları suyun içindeki çok küçük organizmalar ve organik mad­delerle beslenir. Böylece diğer sünger türleri gibi bulundukları ortamdaki suyu temizlerler.

 

 

Crambe crambe 

Sünger

Crambe crambe

Crambe crambe süngerleri hangi renktir?

Diğer süngerler gibi, genellikle turuncu veya kırmızı olan bu türün de renkleri parlaktır. En sık rastlanan renk kırmızıdır.

Crambe crambe süngerleri Nerelerde Yaşarlar?

Genelde gölge yerleri tercih eden bu hayvanlar kayalıkla­rın oluşturduğu çıkıntıların altındaki mağaralarda bulunur. Çok ender olarak kum zeminlerde de görülürler. Sığ sularda ve derinliği en fazla 25 metre olan sularda yaşarlar. Genelde yaşadıkları derinlik 5-15 metre ara­sıdır. Akdeniz ve Ege Denizi‘nde bulunurlar.

Crambe crambe  süngerlerinin özellikleri nelerdir?

Görüntüleri bir duvarı kaplamış halı veya kabuğa benzer. Düzensiz çıkıntıları vardır. Çok geniş alanları kaplayabilirler. Vücut yükseklikleri 1 santimetre civarındadır. Turuncu renkleri yüzün­den zaman zaman Spirastrella cunctratix ile karıştırabilirler. Ama S. cunctratix‘ten düzensiz çıkıntıları sayesinde ayırt edilirler.

Crambe crambe süngerleri nasıl beslenirler?

Diğer sünger türleriyle aynı şekilde beslendikleri için bu hayvanlar da bulundukları ortamdaki suyu süzerek temizlenme­sini sağlar

 

 

Agelas Oroides

Sünger

Agelas Oroides

Agelas Oroides süngerleri hangi renktir?

Genelde sarı-turuncu karışımı olmakla birlikte kızıl-turuncu karışı­mı olanlarına da rastlanır.

Agelas Oroides süngerleri Nerelerde Yaşarlar?

Mağaralarda ve değişik kayalık zeminlerde kendilerini sert bir yere sabitleyerek yaşarlar. Sığ sularda da görülmekle birlikte çoğun­lukla 30 metreden daha derin yerleri seçerler. Akdeniz ve Ege Denizi’nde bulunurlar.

Agelas Oroides süngerlerinin özellikleri nelerdir?

Boyları yaklaşık 10 santimetredir. Vücut yüzeyleri hemen hemen pürüzsüzdür. Çok miktarda esnek yumruları vardır. Vücut dokusunun yoğunluğu çok belirgindir. Sığ sulardaki mağaralarda yaşayan bu süngerin böyle bir tercih yapmasının nedeni, mağaralardaki yaşam or­tamının derin sulardaki yaşam ortamına çok benzemesidir. Bu süngerler çok derin sularda da görülebilir. Yapıları bu koşullar altında yaşamaya uy­gundur. Yine de derin sularda yaşayanlarla sığ sularda yaşayanlar arasın­da bir takım farklılıklar olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Agelas Oroides süngerleri nasıl beslenirler?

Diğer süngerlerle aynı şekilde beslenirler.

 

 

Petrosia ficiformis

Sünger

Petrosia ficiformis

Petrosia ficiformis süngerleri hangi renktir?

Bu hayvanda gördüğümüz renk kahverenginin tonlarıdır ama ba­zen de eflatun-kahverengi karışımı bir renkte olurlar.

Petrosia ficiformis süngerleri Nerelerde Yaşarlar?

Değişik tipte kayalıkların üzerinde ve kaya yarıklarında, mağaralarda, mağara çatlaklarında yaşarlar. Çoğunlukla derinlerde bulu­nurlar. 5 metreden daha sığ yerlerde seyrek olarak görülürler. Akdeniz ve Ege Denizi’nde bulunurlar.

Petrosia ficiformis süngerlerinin özellikleri nelerdir?

Vücutları kalııı bir kabuk görünümdedir. Kalınlıkları birkaç santimetreye kadar çıkabilir. Vücutlarının üst kısmında, değişen sa­yılarda, genelde aynı büyüklükte akıntı açıklıkları bulunur. Peltodoris atromaculata’(deniztavşanı) bu süngerin üzerinde sıkça görebiliriz. Bu deniztavşanının bu sünger sayesinde beslendiği düşünülmektedir. Bu sün­ger üzerinde yine süngerle beslenen bir salyangoz türü de görülebilir.

Petrosia ficiformis süngerleri nasıl beslenirler?

Bu süngerler de diğer süngerler gibi vücutlarının üzerindeki porlardan içeriye aldıkları suyun içindeki planktonlar, çok kü­çük organizmalar ve organik maddelerle beslenir.

 

 

Spongia agaricina 

FİLKULAĞI SÜNGER

Spongia agaricina

FİLKULAĞI  süngerleri hangi renktir?

Bu süngerlerin vücutları genelde kahverengidir. Bazılarında kahve­renginin koyu tonlarına, bazen de siyaha rastlamak mümkündür.

FİLKULAĞI süngerleri Nerelerde Yaşarlar?

Farklı toprak çeşitleri üzerinde bulunabilirler. Bu toprakların ortak özelliği organik tortu içermeleridir. Genellikle 80 metreye ulaşan derin sularda görülürler. Bununla birlikte 4 metreye kadar olan sığ sular­da da rastlamak mümkündür. Akdeniz ve Ege Denizi’nde bulunurlar.

FİLKULAĞI  süngerlerinin özellikleri nelerdir?

Vücutları çok çeşitli şekillerde olabilir. Tabak ya da yelpaze şeklinde olabilirler. Vücut çapları genelde 50 santimetre civarın­dadır, nadiren 1 metreye kadar çıkabilir. Banyo süngeri gibi, bu sünger de esnek sünger liflerinden oluşan çok düzgün, fileye benzer bir yapıya sahiptir. Bu yapı vücutlarının dışından görülmez. Eski zamanlardan bu yana kozmetik ve ilaç yapımında, el sanatları ve endüstride kullanılmak üzere toplanırlar. Bu süngerler toplandıktan sonra özel işlemlerden geçi­rilir. Bu işlemlerden sonra bazı kimyasallarla veya sadece güneşte kuru­tularak beyazlaşmaları sağlanır. Çok yüksek derecede emici olmaları bu süngerleri değerli yapan ana unsurlardan biridir. Vücut ağırlığının olduk­ça üstünde bir miktarda (yaklaşık 50 katı kadar) su emebilecek kapasite­ye sahiptir.

FİLKULAĞI süngerleri nasıl beslenirler?

Diğer süngerler gibi suyun içindeki planktonlar, küçük organizmalar ve organik maddelerle beslenirler.

 

 

Ircinia muscarum

Siyah Sünger

Ircinia muscarum

Siyah süngerler hangi renktir?

Genelde siyah renkli olan bu hayvan koyu kahverengi de olabilir. Üzerlerinde yeşil veya beyazımsı lekeler görülebilir. Fakat bu renkli le­keler onların bir parçası değildir, üzerlerinde yaşayan alglerdir (deniz yo­sunları). Akdeniz ve Ege Denizi’nde bulunurlar.

Siyah süngerler Nerelerde Yaşarlar?

Farklı (iplerdeki taşlık ve kayalık sert zeminlerde kendilerini bir yere sabitleyerek yaşarlar. Kıyıya yakın yerlerde bulunabildikleri gibi derin bölgelerde de bu süngerlere rastlanır,

Siyah  süngerlerinin özellikleri nelerdir?

Genelde iri ve biçimsiz olan bu hayvanların boyları ortalama 50 santimetredir. Yine de benzer süngerlerden küçük olurlar Sünger iskeletleri sayesinde uzmanlar onları diğer süngerlerden kolaylık la ayırt edebilir. Sert bir yapıları vardır. Ircirıia cinsinin üyeleri diğer tür­lerden geniş yapıları sayesinde ayırt edilir. Bu süngerler kayaların üzerin­de bir başlık gibi görünür.

Siyah süngerler nasıl beslenirler?

Genel olarak süngerlerde olduğu gibi vücutlarının üzerindeki porlardan içeriye aldıkları suyun İçindeki küçük organizmalar ve organik maddelerle beslenirler.

 

 

Verongia aerophoba

Sünger

Verongia aerophoba

 

Verongia aerophoba süngerler hangi renktir?

Renkleri canlı sarıdır. Vücutlarının tamamında hâkim renk sarı ol­sa da yer yer koyuluklar görülebilir.

Verongia aerophoba süngerler Nerelerde Yaşarlar?

Kayalıklar başlıca yaşam alanlarıdır. Yosunlara yakın yerler­de de görülebilirler. Genelde sığ sularda görülen bu hayvanlara ender ola­rak çok derin sularda da rastlanır. Akdeniz ve Ege Denizi’nde bulunurlar.

Verongia aerophoba süngerlerinin özellikleri nelerdir?

Vücutları sütun şeklinde ve yükseklikleri 20 santi­metre civarındadır. Oluşturdukları kolonilerin çapı 60 santimetre civarın­da olur. İri ve uzun silindir şeklindeki birkaç birey bir arada yaşar. Birey­ler birbirlerine tabandan bağlıdır. Yaşamsal faaliyetlerini (örneğin beslen­me, solunum) gerçekleştirmelerini sağlayan porları silindirimsi yapının ucundadır ve üstten bakıldığında açık bir şekilde görülebilir. Bu porlar dan yengeçler ve bazı poliket türleri girerek sünger ile birlikte yaşamları­nı sürdürür. Bu hayvanlara “aerophoba” denmesinin nedeni yaralandık­larında veya suyun dışına çıktıklarında renklerinin mavimsi yeşile, kah­verengiye ya da siyaha dönüşmesidir. Yunanca bir sözcük olan “aero­phoba” havayı sevmeyen demektir. Bu süngerler günde yaklaşık 1000 lit­reye yakın suyu süzer. Böylece hem beslenir hem de suyun temizlenme­sine büyük katkı sağlarlar.

Verongia aerophoba süngerler nasıl beslenirler?

Bu hayvanlar vücutlarının en üstündeki porlardan içeriye aldıkları suyun içindeki planktonlar, çok küçük organizmalar ve organik maddelerle beslenir.